A Barlovento

A Barlovento é un proxecto cultural asentado en Galicia que presta atención aos xeitos de vivir, e a cultura material e inmaterial na que se materializan, con especial fincapé na súa documentación audivisual, e dende unha perspectiva activa e participativa